Обучение / Ниво Начинаещи

Ниво Начинаещи

Курсът по уеб дизайн 'Ниво Начинаещи' запознава с основите на Уеб-дизайна и осигурява теоретични знания и практически умения за разработка на HTML/ XHTML и DHTML уеб страници. Обучението е съобразено с последните стандарти в тази област. Представят се и технологии за създаване на лесни за поддръжка статични и динамични уеб страници с използване на Cascading Style Sheets (CSS) и Java Script . Курсът по уеб дизайн 'Ниво Начинаещи' е разпределен в няколко раздела, във всеки от които курсистите ще овладяват различни страни от проектирането и изработването на уеб страници.

 • Първи раздел :
  Запознава курсистите с основите на проектирането, изграждането и публикуването на уеб сайтове. Разглеждат се най-разпространените уеб браузъри и се изяснява тяхната роля в цялостния процес по доставянето на информация до потребителите.
 • Втори раздел :
  Запознава курсистите с основите на езика Hypertext Markup Language (HTML) и неговото приложение в проектирането и изграждането на уеб сайтове. Разглеждат се основните тагове на езика и техните атрибути, даващи възможност за форматиране на текст, подредени и неподредени списъци, хипервръзки, таблици, динамични и статични изображения, рамки, вграждане на мултимедия и др. Специално внимание се отделя на събиране на информация чрез формуляри. Обяснява се цялостният процес по публикуване на сайта на уеб сървър. В подготовката на курсистите се използват стандартите HTML 4.01 , XHTML 1.0 Transitional / Strict и XML .
 • Трети раздел :
  Запознава курсистите с основите на каскадните стилови таблици Cascading Style Sheets (CSS) и тяхното използване за визуалното форматиране на отделните елементи на един HTML / XHTML документ. Обясняват се начините за тяхното вграждане в уеб сайтове. Разглеждат се различни методи за селектиране на отделни елементи, към които да бъдат прилагани съответни стилови класове, както и механизмът на наследяване на стилове. Представят се и някои специфични похвати за осигуряване на обратна съвместимост с по-стари версии уеб браузъри. Основно внимание се обръща на практическото прилагане на различните стилови свойства: позициониране, фон, форматиране, подравняване, шрифт, цвят, ефекти, анимиране и др.
 • Четвърти раздел :
  Запознава курсистите с основите на езика Java Script и начините за практическото му приложение в създаването на динамични, интерактивни уеб страници ( Dynamic HTML или просто DHTML ). Разглеждат се основните елементи на езика, както и различните събития, които могат да бъдат обработвани с него. Обяснява се документния обектен модел ( Document Object Model или накратко DOM ) и работата с динамични стилове. Процеса се съпровожда с много практически примери и задачи, включващи използване на DHTML , като целта е курсистите да овладеят най-важните приложения на езика Java Script , а именно проверяване на формуляри за грешки, пренасочване на браузъри, създаване на динамични менюта с хипервръзки, ховеринг, анимация и др.
 • Обучението в курсовете по уеб дизайн 'Ниво Начинаещи' се води по избрана от самия курсист учебна програма , в която също така са обявени и цените за съответните курсове от този тип.
Последно обновяване : 2018.04.18, 08:22
Харесва ли Ви този сайт?

Резултати :

45.3 % - Харесва ми

27.1 % - Става

08.9 % - Горе-долу

02.6 % - Може още

16.1 % - Ужасен е