Обучение / Ниво Напреднали

Ниво Напреднали

Курсът по уеб дизайн 'Ниво Напреднали' запознава с основите на уеб програмиране от страна на сървъра посредством езика PHP и използването на релативни бази данни (по-конкретно MySQL ). Разглеждат се средства и похвати осигуряващи повишена сигурност на предаване на даните между клиента и сървъра като алгоритми за криптиране и използване на защитени протоколи за пренос на данни. Обяснява се процеса по индексиране на уеб документи в най-известните търсачки ( Google , Yahoo , MSN и т.н. ), дават се препоръки за подобряване на рейтинга на произвежданите уеб страниции аз постигане на по-челно място в резултатите от търсене на информация в интернет. Обучението е съобразено с последните стандарти в областта на програмирането от страна на сървъра. Курсът по уеб дизайн 'Ниво Напреднали' е разделен на няколко раздела, във всеки от които курсистите ще овладяват различни страни от проектирането и изработването на уеб страници, бази данни и цялостни интегрирани решения, които са в основата на всеки сериозен сайт.

 • Първи раздел :
  Запознава курсистите с основите на проектирането и изграждането на уеб сайтове от страна на сървъра. Разглеждат се най-разпространените уеб сървъри и се изяснява тяхната роля в цялостния процес по доставянето на информация до потребителите. Дискутират се начините за 'форсиране' на правилното показване на интернет страниците използващи кирилица.
 • Втори раздел :
  Систематично запознава курсистите с елементите и синтаксиса на езика Hypertext Preprocessor (PHP) и начините за практическото му приложение в създаването на динамични, интерактивни уеб страници. Отделя се специално внимание на работата с така наречените 'бисквитки' (cookie) и 'сесии' (session), позволяващи конструирането на интернет продукти с висока сложност, като например: електронни магазини, нишкови дискусии (форуми), управление на съдържание и др. В подготовката на курсистите се използва последната и най-актуална версия на езика PHP - PHP 5.3 .
 • Трети раздел :
  Запознава курсистите с основите на релативните бази данни (RDB) и основно използваният за работа с тях език Structured Query Language (SQL) . Дискутират се администрирането на RDB, правата на потребителите и защитата на данните. За целта се използва релативната база данни MySQL , която е една от най-разпространените бази данни в света. Специално внимание се отделя на съвместното използване на MySQL и PHP , както и начините за правилна кирилизация на данните. В подготовката на курсистите се използва последната и най-актуална версия на MySQL - MySQL 5.0 .
 • Четвърти раздел :
  Запознава курсистите с някои средства и похвати осигуряващи повишена сигурност на предаване на даните между клиента и сървъра като алгоритми за криптиране и използване на защитени протоколи за пренос на данни. Разглежда се процеса по индексиране на уеб страници в най-известните търсачки ( Google , Yahoo , MSN и т.н. ). Дискутират се препоръки за оптимизиране на произвежданите уеб страници с цел подобряване на рейтинга им и заемането на по-предно място в подреждането на резултатите при търсене на информация в интернет.
 • Обучението в курсовете по уеб дизайн 'Ниво Напреднали' се води по избрана от самия курсист учебна програма , в която също така са обявени и цените за съответните курсове от този тип.
Последно обновяване : 2018.04.18, 08:22
Харесва ли Ви този сайт?

Резултати :

45.3 % - Харесва ми

27.1 % - Става

08.9 % - Горе-долу

02.6 % - Може още

16.1 % - Ужасен е