Обучение / Учебна програма

Учебна програма

Учебната програма на курсовете по уеб дизайн е разработена по начин, позволяващ на всеки курсист, да посещава курсовете в максимално удобно за него време. За целта са разработени няколко начина за провеждане на заниманията :

Ниво Начинаещи - Дневен ( 09:30 ÷ 17:30 ) - 3 седмици ( Понеделник и Сряда )
Продължителността на курса е 60 учебни часа ( 6 лекции по 10 учебни часа ).
Блок 1 Почивка Блок 2 Почивка Блок 3 Почивка Блок 4
09:30-11:30
3 учебни часа*
11:30-11:50 11:50-13:10
2 учебни часа*
13:10-13:50 13:50-15:50
3 учебни часа*
15:50-16:10 16:10-17:30
2 учебни часа*
*Продължителността на един учебен час е 40 минути.
Цена на курса :
720.00 лв.
 ( 12.00 лв. / учебeн час. )
Предстоящо започване на курс от този тип : 2018.04.23, 09:30      Свободни места :  4 
 Записване за курса 

Обратно в началото на страницата Обратно в началото на страницата 

Ниво Напреднали - Дневен ( 09:30 ÷ 17:30 ) - 3 седмици ( Понеделник и Сряда )
Продължителността на курса е 60 учебни часа ( 6 лекции по 10 учебни часа ).
Блок 1 Почивка Блок 2 Почивка Блок 3 Почивка Блок 4
09:30-11:30
3 учебни часа*
11:30-11:50 11:50-13:10
2 учебни часа*
13:10-13:50 13:50-15:50
3 учебни часа*
15:50-16:10 16:10-17:30
2 учебни часа*
*Продължителността на един учебен час е 40 минути.
Цена на курса :
720.00 лв.
 ( 12.00 лв. / учебeн час. )
Предстоящо започване на курс от този тип : 2018.04.23, 09:30      Свободни места :  4 
 Записване за курса 

Обратно в началото на страницата Обратно в началото на страницата 

Ниво Начинаещи - Дневен ( 09:30 ÷ 17:30 ) - 3 седмици ( Вторник и Четвъртък )
Продължителността на курса е 60 учебни часа ( 6 лекции по 10 учебни часа ).
Блок 1 Почивка Блок 2 Почивка Блок 3 Почивка Блок 4
09:30-11:30
3 учебни часа*
11:30-11:50 11:50-13:10
2 учебни часа*
13:10-13:50 13:50-15:50
3 учебни часа*
15:50-16:10 16:10-17:30
2 учебни часа*
*Продължителността на един учебен час е 40 минути.
Цена на курса :
720.00 лв.
 ( 12.00 лв. / учебeн час. )
Предстоящо започване на курс от този тип : 2018.04.24, 09:30      Свободни места :  4 
 Записване за курса 

Обратно в началото на страницата Обратно в началото на страницата 

Ниво Напреднали - Дневен ( 09:30 ÷ 17:30 ) - 3 седмици ( Вторник и Четвъртък )
Продължителността на курса е 60 учебни часа ( 6 лекции по 10 учебни часа ).
Блок 1 Почивка Блок 2 Почивка Блок 3 Почивка Блок 4
09:30-11:30
3 учебни часа*
11:30-11:50 11:50-13:10
2 учебни часа*
13:10-13:50 13:50-15:50
3 учебни часа*
15:50-16:10 16:10-17:30
2 учебни часа*
*Продължителността на един учебен час е 40 минути.
Цена на курса :
720.00 лв.
 ( 12.00 лв. / учебeн час. )
Предстоящо започване на курс от този тип : 2018.04.24, 09:30      Свободни места :  4 
 Записване за курса 

Обратно в началото на страницата Обратно в началото на страницата 

Ниво Начинаещи - Вечерен ( 18:00 ÷ 21:30 ) - 6 седмици ( Понеделник и Сряда )
Продължителността на курса е 60 учебни часа ( 12 лекции по 5 учебни часа ).
Блок 1 Почивка Блок 2
18:00-20:00
3 учебни часа*
20:00-20:10 20:10-21:30
2 учебни часа*
*Продължителността на един учебен час е 40 минути.
Цена на курса :
720.00 лв.
 ( 12.00 лв. / учебeн час. )
Предстоящо започване на курс от този тип : 2018.04.23, 18:00      Свободни места :  4 
 Записване за курса 

Обратно в началото на страницата Обратно в началото на страницата 

Ниво Напреднали - Вечерен ( 18:00 ÷ 21:30 ) - 6 седмици ( Понеделник и Сряда )
Продължителността на курса е 60 учебни часа ( 12 лекции по 5 учебни часа ).
Блок 1 Почивка Блок 2
18:00-20:00
3 учебни часа*
20:00-20:10 20:10-21:30
2 учебни часа*
*Продължителността на един учебен час е 40 минути.
Цена на курса :
720.00 лв.
 ( 12.00 лв. / учебeн час. )
Предстоящо започване на курс от този тип : 2018.04.23, 18:00      Свободни места :  4 
 Записване за курса 

Обратно в началото на страницата Обратно в началото на страницата 

Ниво Начинаещи - Вечерен ( 18:00 ÷ 21:30 ) - 6 седмици ( Вторник и Четвъртък )
Продължителността на курса е 60 учебни часа ( 12 лекции по 5 учебни часа ).
Блок 1 Почивка Блок 2
18:00-20:00
3 учебни часа*
20:00-20:10 20:10-21:30
2 учебни часа*
*Продължителността на един учебен час е 40 минути.
Цена на курса :
720.00 лв.
 ( 12.00 лв. / учебeн час. )
Предстоящо започване на курс от този тип : 2018.04.24, 18:00      Свободни места :  4 
 Записване за курса 

Обратно в началото на страницата Обратно в началото на страницата 

Ниво Напреднали - Вечерен ( 18:00 ÷ 21:30 ) - 6 седмици ( Вторник и Четвъртък )
Продължителността на курса е 60 учебни часа ( 12 лекции по 5 учебни часа ).
Блок 1 Почивка Блок 2
18:00-20:00
3 учебни часа*
20:00-20:10 20:10-21:30
2 учебни часа*
*Продължителността на един учебен час е 40 минути.
Цена на курса :
720.00 лв.
 ( 12.00 лв. / учебeн час. )
Предстоящо започване на курс от този тип : 2018.04.24, 18:00      Свободни места :  4 
 Записване за курса 

Обратно в началото на страницата Обратно в началото на страницата 

Ниво Начинаещи - Дневен ( 09:30 ÷ 17:30 ) - 6 седмици ( Събота )
Продължителността на курса е 60 учебни часа ( 6 лекции по 10 учебни часа ).
Блок 1 Почивка Блок 2 Почивка Блок 3 Почивка Блок 4
09:30-11:30
3 учебни часа*
11:30-11:50 11:50-13:10
2 учебни часа*
13:10-13:50 13:50-15:50
3 учебни часа*
15:50-16:10 16:10-17:30
2 учебни часа*
*Продължителността на един учебен час е 40 минути.
Цена на курса :
720.00 лв.
 ( 12.00 лв. / учебeн час. )
Предстоящо започване на курс от този тип : 2018.04.21, 09:30      Свободни места :  4 
 Записване за курса 

Обратно в началото на страницата Обратно в началото на страницата 

Ниво Напреднали - Дневен ( 09:30 ÷ 17:30 ) - 6 седмици ( Събота )
Продължителността на курса е 60 учебни часа ( 6 лекции по 10 учебни часа ).
Блок 1 Почивка Блок 2 Почивка Блок 3 Почивка Блок 4
09:30-11:30
3 учебни часа*
11:30-11:50 11:50-13:10
2 учебни часа*
13:10-13:50 13:50-15:50
3 учебни часа*
15:50-16:10 16:10-17:30
2 учебни часа*
*Продължителността на един учебен час е 40 минути.
Цена на курса :
720.00 лв.
 ( 12.00 лв. / учебeн час. )
Предстоящо започване на курс от този тип : 2018.04.21, 09:30      Свободни места :  4 
 Записване за курса 

Обратно в началото на страницата Обратно в началото на страницата 

Ниво Начинаещи - Дневен ( 09:30 ÷ 17:30 ) - 6 седмици ( Неделя )
Продължителността на курса е 60 учебни часа ( 6 лекции по 10 учебни часа ).
Блок 1 Почивка Блок 2 Почивка Блок 3 Почивка Блок 4
09:30-11:30
3 учебни часа*
11:30-11:50 11:50-13:10
2 учебни часа*
13:10-13:50 13:50-15:50
3 учебни часа*
15:50-16:10 16:10-17:30
2 учебни часа*
*Продължителността на един учебен час е 40 минути.
Цена на курса :
720.00 лв.
 ( 12.00 лв. / учебeн час. )
Предстоящо започване на курс от този тип : 2018.04.22, 09:30      Свободни места :  4 
 Записване за курса 

Обратно в началото на страницата Обратно в началото на страницата 

Ниво Напреднали - Дневен ( 09:30 ÷ 17:30 ) - 6 седмици ( Неделя )
Продължителността на курса е 60 учебни часа ( 6 лекции по 10 учебни часа ).
Блок 1 Почивка Блок 2 Почивка Блок 3 Почивка Блок 4
09:30-11:30
3 учебни часа*
11:30-11:50 11:50-13:10
2 учебни часа*
13:10-13:50 13:50-15:50
3 учебни часа*
15:50-16:10 16:10-17:30
2 учебни часа*
*Продължителността на един учебен час е 40 минути.
Цена на курса :
720.00 лв.
 ( 12.00 лв. / учебeн час. )
Предстоящо започване на курс от този тип : 2018.04.22, 09:30      Свободни места :  4 
 Записване за курса 

Обратно в началото на страницата Обратно в началото на страницата 

С цел подобряване на учебния процес 'Mad Max Soft' си запазва правото да променя учебната програма на курсовете по уеб дизайн, цените и броя учебни часове за съответния курс без предизвестие и по свое усмотрение, като тези промени НЯМА да се отразят на клиентите попадащи в така нареченото 'Заварено положение', В 'Заварено положение' попадат тези клиенти, които към датата на съответната промяна вече са били записани за който и да било наш курс, както и курсистите в процес на обучение.

Последно обновяване : 2018.04.17, 19:42
Харесва ли Ви този сайт?

Резултати :

45.3 % - Харесва ми

27.1 % - Става

08.9 % - Горе-долу

02.6 % - Може още

16.1 % - Ужасен е