Обучение / Записване

Записване - Стъпка 1 от 3.

Процеса по записването за избрания курс по уеб дизайн започва с регистрация и запазване на място за него. Ако клиентът е решил да плати в брой в офиса ни, не се налага да се регистрира предварително в информационната система на сайта ни. Ако плащането ще се извършва по банков път или през интернет е необходима регистрация в информационната система на сайта ни. Използвайки регистрационната форма по-долу клиентът се регистрира (задължително на кирилица!) в информационната ни система като посочва желания от него курс по уеб дизайн, трите си имена, датата на раждане, валидна електронна поща, телефон за контакт, избира на колко вноски (една или две) и по какъв начин (по банков път или през интернет) ще плати. В зависимост от направения избор, след завършване на регистрацията започва да тече време за внасяне на изчислената вноска/сума. Това време е 5 работни дни за внасяне по банков път или 3 работни дниза плащане през интернет. Ако до изтичането на това време клиентът не е внесъл изчислената вноска/сума, то регистрацията и запазването на място се анулират. Ако в рамките на това време е извършено плащане регистрацията и запазването на място в курса се финализира. И в двата случая (финализиране или анулиране на регистрацията) след изтичане на времето за плащане, на обявената от клиента електронна поща автоматично се изпраща уведомление, в което се посочва окончателният статус на регистрацията. Съветваме Ви за повече яснота да прочетете внимателно правилника преди да започнете процеса по регистрация.

Регистрационна форма

Изберете кой курс искате да запишете

Име

Презиме

Фамилия

Място на раждане

Дата на раждане (дд.мм.гггг)

e-Mail

Телефон

Начин на плащане

Вид плащане

Декларирам, че съм запознат с правилника и го приемам.

Последно обновяване : 2018.04.19, 07:56
Харесва ли Ви този сайт?

Резултати :

45.3 % - Харесва ми

27.1 % - Става

08.9 % - Горе-долу

02.6 % - Може още

16.1 % - Ужасен е